ثبت نام بدون کارت پایان خدمت و هر نوع گواهی

مراحل اخذ گواهینامه پایه سوم

ضمن تشکر از حسن انتخاب شما جهت بهبود ، رفع نقایص و جلوگیری از اتلاف وقت ، توجه شمارا به مراحل ثبت نام جلب می نماییم .

۱-تهیه مدارک اولیه:

مراجعه به آموزشگاه و ارائه مشخصا ت فردی وتهیه مدارک جهت ثبت نام

۲-معاینات پزشکی:

پس از تهیه و تکمیل مدارک با مراجعه به آموزشگاه جهت دریافت فرم معاینات پزشکی

۳- مدارک تکمیلی مورد نیاز ثبت نام :

اصل شناسنامه و در صورت داشتن توضیحات ( شناسنامه قدیم ) یک برگ کپی از صفحه توضیحات (شناسنامه های جدید صفحه اول و دوم )

اصل و کپی کارت ملی (درصورت داشتن شناسنامه های قدیم )

6 قطعه عکس ۴*۳ تمام رخ رنگی جدید با زمینه سفید و بالباس تیره ، بدون عینک ، کلاه و کراوات و خانمها با حجاب اسلامی و مغایر با عکس شناسنامه

فیش​های واریزی برای ثبت​نام

چهار فقره فیش بانکی به نام متقاضی به مبالغ زیر: «قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی و به نام متقاضی»

مبلغ شماره حساب نام صاحب حساب
10/000 ریال 2171152222000  نیروی انتظامی(صدور گواهینامه)
200/000 ریال 2171152204008  نیروی انتظامی(صدور گواهینامه)
120/000 ریال 0223093833007   شرکت پژوهش و توسعه ناجا
10/000 ریال 0106062116006  شهرداری دزفول

 تمامی این فیش ها مربوط به بانک ملی می باشد .فیش باید به نام فرد متقاضی و بدون قلم خوردگی باشد.

۴- آموزش تئوری

گذراندن ۶ جلسه آیین نامه وقبولی در آزمون مقدماتی آیین نامه و ۲ جلسه فنی

۵- آموزش عملی

با مراجعه به آموزشگاه ، ضمن تسویه حساب بر نامه عملی شهر خود را دریافت می نمائید.

گذراندن ۲۴ ساعت آموزش رانندگی در ۱۲ روز و آزمون مقدماتی مهارت رانندگی در جلسه آخر توسط مربی مربوطه

۶- (صدور کاردکس ) مدارک مورد نیاز:

متقاضی گواهینامه می تواند با همراه داشتن کامل پرونده ( اصل مدرک شناسایی ، کارت ملی و کارت پایان خدمت و معافیت ،گواهی اشتغال به تحصیل )جهت صدور کاردکس و شرکت در آزمون آیین نامه و عملی شهر با پرداخت وجوه مصوب راهنمایی و رانندگی در روزهای آزمون اقدام نمائید.

توجه: مراحل آموزش تئوری و عملی شهر دارای اعتبار محدود است.

۷-شرکت در آزمون آیین نامه

توجه ۲: آزمون مجدد آیین نامه : فیش واریزی ۱۰،۰۰۰ ریال به شماره حساب 2171151303003 بانک ملی به نام متقاضی

۸-شرکت در آزمون عملی شهر

توجه ۱: گذراندن کلاسهای اضافی در صورت مردودی الزامی است .

توجه ۲: آزمون مجدد عملی شهر: فیش واریزی ۱۰،۰۰۰ ریال به شماره حساب 2171151303003 بانک ملی به نام متقاضی

۹-تکمیل پرونده ها:

در صورت قبولی مرحله شهر تحویل تمام پرونده به آموزشگاه جهت ثبت قبولی و انجام امور اداری و تحویل رسید پستی به هنرجو و ارسال مدارک برای صدور گواهینامه الزامی است.