📢📢📢 #تاریخ_آزمون

شنبه ۱۲ آبان
شنبه ۲۶ آبان


#آزمون_آیین_نامه و #آزمون_شهری

آزمون های فوق العاده پس اعلام افسر محترم اعلام خواهد شد.

️️️هنرآموزانی که می خواهند برای بار اول در آزمون آیین نامه شرکت نمایند می بایست نهایتا تا قبل از روز آزمون مدارک خود را تکمیل کرده و کلاس های آموزش عملی شهر آنها به پایان رسیده باشد تا فرم شرکت در آزمون (کاردکس) برای آنها صادر گردد
️️❗️هنرآهنرآموزانی که می خواهند در آزمون_شهری شرکت کنند می بایست تا قبل از روز آزمون کاردکس خود را به آموزشگاه تحویل دهند.

اخبار و اطلاعات آیین نامه ای،فنی و امتحانی 👇
Telegram.me/NovinDrive