تصویر اولین گواهینامه رانندگی

اولین گواهینامه در ایران از آن که بود؟ + عکس


گواهینامه های امروزی برای اینکه از آسیب ها و سوء استفاده های افراد در امان بمانند در طی سال ها و بعد از تغییرات زیاد به صورت هوشمند و مدرن در آمده اند. خاچاطور ماتروسیان تبریزی نژاد ششصد و نود و هفتمین نفری بود که موفق به دریافت گواهینامه یا تصدیق نامه درشکه چی شده است وی اولین شخص در ایران بود که موفق به دریافت تصدیق نامه شد.گواهینامه

گواهینامه رانندگی در ایران، در سال 25 آبان 1299 در حدود 92 سال گذشته صادر شده است؛ این در حالی است که در گذشته به گواهینامه، تصدیق نامه گفته می شد و اولین گواهینامه، نه گواهینامه خودرو است و نه موتور بلکه مربوط به درشکچی هاست.
خاچاتور یک ارمنی بود و در سن 24 سالگی توانست پس از گذراندن مهارت های لازم، تصدیق نامه دریافت کند؛ ضمن اینکه خاچاتور با اقامت در ایران تابعیت ایران را نیز اخذ کرده بود.

البته، خاچاتور ششصد و نود و هفتمین نفری بود که توانست گواهینامه بگیرد اما آنچه اسناد موجود در آلبوم مرکز صدور گواهینامه راهور ناجا موجود است این گواهینامه است و از 696 گواهینامه قبلی نه تصاویری و نه اطلاعتی در دست هست؛ بنابراین از این گواهینامه به عنوان قدیمی ترین یا به نوعی نخستین گواهینامه یاد می شود.